Bendraukime
 

Audronė Žiūraitytė

Rūšiuoti pagal:

Biografija

Audronė Žiūraitytė

Audronė Žiūraitytė gimė 1952 m. Vilniuje. 1970 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą (fortepijono klasę), 1975 m. su pagyrimu - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (tuomet konservatorijos) muzikos istorijos specialybę (prof. J. Čiurlionytės kl.). Pagal paskyrimą 1975-1982 m. dirbo Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų muzikos teorijos katedroje. 1982 m. grįžo į Vilnių, dirbo vyresniąja laborante Muzikos teorijos laboratorijoje (dabar Muzikologijos institutas), lygiagrečiai tęsė pedagoginę veiklą Lietuvos muzikos akademijos (dabar LMTA) muzikos teorijos katedroje. 1987 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių baletas. Žanro formavimasis ir raida". 1991 m. suteiktas docentės, 2011 m. - profesorės vardas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje A. Žiūraitytė dėsto muzikos istoriją, XX a. muzikos kalbą, vadovauja meno aspirantų (meno doktorantų) mokslo darbams. Taip pat yra Muzikologijos instituto muzikos istorijos ir teorijos skyriaus mokslo darbuotoja.
1997 m. dalyvavo Tarptautinės muzikologų draugijos kongrese Londone, 2005 m. pagal Erasmus mainų programą lankėsi Leipcigo universiteto Muzikologijos institute ir Berlyno meno universitete, ten skaitė paskaitas. 
Muzikologė yra daugelio tarptautinių konferencijų organizatorė ir dalyvė. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Lenkijoje, Rusijoje, Belgijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Tarptautinės muzikologų draugijos kongresuose Levene (2002)  ir Ciuriche (2007). Jos straipsniai apie muzikinio teatro problemas, lietuvių kompozitorių kūrybą spausdinami lietuvių, lenkų, rusų, slovakų, slovėnų, vokiečių muzikologiniuose leidiniuose.
Nuo 1980 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, 1995-2005 m. - LKS muzikologų sekcijos pirmininkė. Latvijos muzikos akademijos leidinių „Mūzikas akadēmijas raksti" 3 (2007), 4, 5 (2008) tomų redakcinės kolegijos narė. LKS organizuojamo geriausių metų kūrinių atrankos konkurso komisijos narė (2007, 2009); Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika" ekspertė, muzikologų mokslinių darbų koordinatorė (2007-2010); „Vilnius - Europos kultūros sostine 2009" muzikinių programų ekspertė (2007); Lietuvos kultūros ministerijos „Auksinių kryžių" apdovanojimų ekspertų komisijos narė (2007-2010); Kultūros rėmimo fondo tarybos narė (2008-2009).
1991 m. už kritikos straipsnius muzikologė įvertinta Vlado Jakubėno fondo (JAV) premija, 2005 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos  muzikologinių darbų konkurse pelnė Vytauto Landsbergio fondo diplomą „Už lietuvių muzikos tyrinėjimus ir sklaidą rinktinėje Constructing Modernity and Reconstructing Nationality. Lithuanian Music in the 20th Century („Modernumo konstrukcijos ir tautiškumo rekonstrukcijos. XX a. Lietuvos muzika"). 
Pagrindiniai A. Žiūraitytės mokslo tyrinėjimų objektai - lietuvių kompozitorių, Onutės Narbutaitės kūryba, muzikinis teatras, baleto žanras. Laisvalaikio pomėgiai - kalnai, linijiniai šokiai.

PAGRINDINIAI DARBAI

Knygos
Ne vien apie baletą. Recenzijų ir straipsnių rinkinys. Vilnius: Krantai, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. 463 p. [ISBN 978-9986-503-87-3].
Vita Mozūraitė. „Noriu visada rašyti džiaugdamasi, bet ne visada pavyksta" (interviu su knygos „Ne vien apie baletą..." autore Audrone Žiūraityte). Literatūra ir menas, 2010 m. birželio 25 d.  
„Noriu visada rašyti džiaugdamasi, bet ne visada pavyksta", Audronę Žiūraitytę kalbina Vita Mozūraitė (pabaiga).Literatūra ir menas, 2010 m. liepos 2 d.  
Helmutas Šabasevičius. Knygoje Lietuvos baleto dešimtmečiai. Muzikos barai, 2010 m. kovas- balandis. P. 35.

Skiautinys mano miestui. Monografija apie O. Narbutaitės kūrybą. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2006. 339 p. [ISBN 9986-9069-6-2]. 
Recenzijos:
Leonidas Melnikas. Muzika ir jos muzikologinė recepcija. Lietuvos muzikologija, 2007, t. 8. Priedai. Knygų recenzijos. P. 177-180. 
Inga Jasinskaitė Jankauskienė. Vainikas Vilniui. Menotyra, t. 16, 2009, Nr. 1. P. 73-75.

Algis Žiūraitis. Laiškai, prisiminimai. Su CD, Lietuvos muzikų sąjunga, 2005, 128 p. [ISBN 9986-429-28-5].
Vytautė Markeliūnienė. Algio Žiūraičio laiškai ir prisiminimai. Žvilgsnis į epistolinį kūrėjų palikimą įamžinančius leidinius. Septynios meno dienos, 2006 m. sausio 6 d.

Algis Žiūraitis, Lietuvos kompozitorių sąjunga, 1996, 144 p. [ISBN 9986-9069-1-1].

Sudaryti, redaguoti leidiniai 
Lietuvos muzika / Istorija ir kontekstai. Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija. Konferencijų rinkiniai ir specialieji leidiniai 2000-2009. Sud. Rūta Stanevičiūtė, Audronė Žiūraitytė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2009.
Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Hrsg. von Audronė Žiūraitytė und Helmut Loos. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2010. 412 p. [ISBN 978-3-926196-56-9]. 
Constructing of Modernity and Reconstructing Nacionality: Lithuanian Music in the 20th Century. Ed. by Rūta Stanevičiūtė-Goštautienė and Audronė Žiūraitytė. Vilnius: Kultūros barai, 2004. 136 p. Straipsnių rinktinė anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. [ISBN 9955-9648-4-7].
Muzika muzikoje: įtakos sąveikos, apraiškos. IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga. Rengėja ir atsakingoji redaktorė A. Žiūraitytė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004. 224 p. [ISBN 9986-9069-4-6].
Deutsch-baltische musikalische Beziehungen: Geschichte - Gegenwart - Zukunft. Bericht über die 35. Konferenz der Musikwissenschaftler des Baltikums in Vilnius 18.-20. Oktober 2001. Hrsg. von Audronė Žiūraitytė und Klaus-Peter Koch, Sinzig: Studio Verlag, 2003. 280 p. Straipsnių rinktinė vokiečių ir lietuvių kalbomis. [ISBN 3-89564-III-I].
Music of the Twentieth Century Within the Horizons of Musicology. Selected papers of the 29th and 32nd conferences of Baltic musicologists. Ed. by Audronė Žiūraitytė and Karina Firkavičiūtė, Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2001. 254 p. Straipsnių rinktinė anglų, vokiečių ir lietuvių kalbomis. [ISBN 9986-885-04-03].

Moksliniai straipsniai
Historical and cultural contextualisation of musical signification in oevre by Onutė Narbutaitė, Befor and after Music, ed. by Lina Navickaitė-Martinelli. Acta Semiotica fennica XXXVII, 2010. P. 611-623. [ISBN 978-9986-503-93-4; ISSN 1235- 497X Semiotica fennica XXXVII].
Litauisches Ballett: Musikgattung oder Visuelle Kunst. Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Hrsg. von Audronė Žiūraityte und Helmut Loos. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag. 2010. P. 158-186. [ISBN 978-3-926196-56-9].
Ballett von Vytautas Bacevičius - ein Werk im Kontext der Avantgarde und der Litauischen Kultur. Music in the twenties of the twentieth century. Collection of papers, International Musicological Symposium. Ljubljana, Slovenija, 21.-24. IV. 2008. Published by Festival Ljubljana, 2009. P. 165-174. [ISBN 978-961-91596-4-4].
Local and Global in Onutė Narbutaitė's Work and Its Reception. Poetics and Politics of Place in Music. Proceedings from the 40th Baltic Musicological Conference. Ed. by Rūta Stanevičiūtė and Lina Navickaitė-Martinelli. Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2009. P. 193-204. [ISBN 978-952-5576-07-8].
Baletai. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Sud. A. J. Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009.  P. 409- 424. [ISBN 978-9986-503-85-9].
Baletas. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Sud. A. J. Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009.  P. 158-167. [ISBN 978-9986-503-85-9].
Lietuvių baletas - muzikos žanras ar vizualus menas. Menotyra, 2009, t. 16, Nr. 1. P. 23-35. [ISSN 1392-1002].
Towards the sacrum of Onutė Narbutaitė's music. Sacrum und profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts. 9. internationales Symposium im Rahmen des Festivals Melos-Ethos. 7.-9. November 2007. Bratislava: Music Centrum Slovakia, 2008. P. 152-158. [ISBN 978-80-88884-92-7]. 
Phenomenon of personality and cultural indivuduality in music by Onutė Narbutaitė. Personality, national identity in music in era of globalization. Published by Festival Ljubljana, 2008. P. 269-277. [ISBN 978-961-91596-3-7].
Phenomenon of personality in music by Onutė Narbutaitė: Biblical and musical "myths" in the oeuvre of Onutė Narbutaitė. The 20th century and the Phenomenon of personality in music. 39th Baltic musicology conference, Selected papers. Ryga: Latvian Composers' Union, 2007. P. 47-52. [ISBN 978-9984-588-38-4].
Библейские мотивы и музыкальные «мифы» в творчестве Онуте Нарбутайте. Миф, Музыка, Обряд. Cборник статей. Редактор-составитель М. Катунян. Москва: Издательский дом «Композитор», 2007. P. 82-94. [ISBN 5-85285-829-3, BBK 85.313(2)7].
Religinė muzikos transcendencija O. Narbutaitės Tres Dei Matris Symphoniae. Menotyra, 2007, t. 14, Nr. 1. P. 61-76. [ISSN 1392-1002].
Biblijos motyvai ir muzikiniai mitai Onutės Narbutaitės kūryboje. Lietuvos muzikologija, 2006. P. 42-50.[ISBN 9986-503-64-7; ISSN 1392-9313].
Perception of Works by Onutė Narbutaitė. Europe and the United States Discover the Lithuanian Composer / Apie Onutės Narbutaitės kūrinių suvokimą. Europa ir Amerika atranda lietuvių kompozitorę. Musical Work: Boundaries and Interpretations / Muzikos kūrinys - jo ribos ir interpretacijos. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2006. P. 139-150. [ISBN 9986-9069-5-4;UDK 78.072(474)(06) Mu-186].
Lietuviško baleto avangarde. Vytautas Bacevičius. I tomas. Gyvenimo partitūra. Sudarytoja Ona Narbutienė. Vilnius: Petro ofsetas, 2005. P. 381-387.[ ISBN 9955-668-03-2; UDK 78.071.1:929Bacevičius Ba 28].
B. Dvariono baletas „Piršlybos": retrospektyvus kintančių vertybių prioritetų aspektas. Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika (mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai). Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2004. P. 75-82.[ISBN 9986-503-45-0].
J. Karnavičiaus baletai: sukurti, bet nepastatyti. Jurgis Karnavičius. Parengė Jūratė Burokaitė. Vilnius, 2004. P. 231-240. [ISBN 9955-534-61-3; UDK 78.071.1 (474.5): 929 Karnavičius Ka448].
National Aspects of Onutė Narbutaitė's Music: Creative and Socio-Cultural Approches. Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Konferenzbericht Leipzig 2002. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2004. P. 316-332. [ISBN 3-926196-44-0].
Духовный памятник Города в творчестве Онуте Нарбутайте. Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku. Krakow: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2004. P. 251-257.[ISBN 83-87182-50-8].
Onutės Narbutaitės Hommage á Fryderyk „Rudens riturnelėje". Muzika muzikoje - įtakos, sąveikos apraiškos. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004. P. 102-151. [ISBN 9986-9069-4-6 UDK 84=882:78(063) Le229].
Onutė Narbutaitė's Oratorio Centones meae urbi: Cultural Memory and Its Musical Representation. Constructing of Modernity and Reconstructing Nacionality: Lithuanian Music in the 20th Century. Ed. by Rūta Stanevičiūtė-Goštautienė and Audronė Žiūraitytė. Vilnius: Kultūros barai, 2004. P. 72-81. [ISBN 9955-9648-4-7].
Music Theatre and Critics in Lithuania (1982-2002). 17. Slovenian Musical Days 2002. Musical Theatre - Yesterday, Today, Tomorrow. Ljubljana: Festival Ljubljana. 2003. P. 32-38. [ISBN 961-90466-7-6].
Nacionalumo kaita šiuolaikinėje muzikoje. Onutės Narbutaitės kūryba. Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija. 2003. P. 128-138. [ISBN 9986-503-43-4].
Kultūrinė atmintis ir jos muzikinė reprezentacija Onutės Narbutaitės oratorijoje Centones meae urbi. Menotyra, 2002, Nr. 1 (26). P. 25-34. [ISSN 1392-1002].  
Intertekstualūs ryšiai Onutės Narbutaitės kūryboje (W. Mozartas, F. Schubertas, F. Chopinas O. Narbutaitės kūryboje).Tiltai, 2002, Nr. 2. P. 101-110. [ISSN 1392-3137].
Muzikinės ir nemuzikinės Onutės Narbutaitės kūrinių prasmės. Lietuvos muzikologija, 2002, t. 3. P. 61-72. [ISBN 9986-503-30-2; ISSN 1392-9313]. 
The interaction of composing principles in Onutė Narbutaitė's Works. [Komponavimo principų dialogai Onutės Narbutaitės kūriniuose (santrauka lietuvių k.)]. Muzikos komponavimo principai: perimamumas ir atnaujinimas šiuolaikinėje muzikoje / Composing principles: continuity and innovation in contemporary music. III. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2002. P. 141-153. [ISBN 995-461-55-1].
Onutė Narbutaitės Oratorium Centones meae urbi - zwischen Einfachkeit und Kompliziertheit. XX a. muzika muzikologijos akiratyje /Music of the twentieth century within the horizons of musicology. Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2001. P. 217-229. [ISBN 9986-885-04-3].
Оратория Онуте Нарбутайте Centones meae urbi - на пути духовного единения. На пути духовного единения: Avet Terterian в кругу друзей (сб. статей ). Нижний Новгород , 2000. C. 110-130. 
Onute Narbutaitė oratorio Centones meae urbi - between simplicity and complexity. Slovenian Musical Days 1999. The idea of total work of art at the End of the Millennium. Ljubljana: Festival Ljubljana. 2000. P. 183-193. [ISBN 962-90466-3-3].
Intertekstualūs ryšiai Algirdo Martinaičio ir Mindaugo Urbaičio kūriniuose simfoniniam orkestrui. M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikos raida. Mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Muzikologijos institutas, 2000. P. 254-261. [ISBN 9955-430-19-2].
Tradicinių ir šiuolaikinių vertybių darna Onutės Narbutaitės veikale Opus lugubre. Menotyra, 2000, Nr. 3 (20). P. 64-69. [ISSN 1392-1002].
Baletas. Muzikos enciklopedija. T. 1. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2000. P. 113-117 (kartu su Aliodija Ruzgaite). [ISBN 5-420-01466-1].
Gerą baletą parašyti sunkiau negu operą. Eduardas Balsys. Sud. O. Narbutienė. Vilnius: Baltos lankos, 1999. P. 205-211. [ISBN 9955-00-032-5].
Apie muzikinių formų grynumą ir realizmą (O. Narbutaitės kūrybos tikroviškumas). Dailė, Muzika ir teatras valstybės gyvenime 1918-1998. Mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1998. P.  132-136. 
Muzikos praktika ir muzikos kritika. Muzikos kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimai. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1996. P. 51-55. [ISBN 9986-09-138-1].
Musik als Botschaft des Zeitalters. Totalitarismus und „natürliche" Existenz, Musik als Botschaft. Musik und Totalitarismus, Bericht über das internationale Symposion 1991, 1993, Bratislava: Melos-Ethos,1995. P. 229-232. 
Lietuviškų baletų muzika (1957-1970). Menotyra, 1995, Nr. 1. P. 69-78. [ISSN 1392-1002].
Vytautas Bacevičius jako awangardowy twórca litewskiego baletu". Rodzenstwo Bacewiczów. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej. Lódz: Akademia muzyczna, 1995. P. 209-248. [ISSN 0860-5335].
В поисках гармонии спектакля. Музыкальный театр: надежды идействительность, часть 1. Москва: Росийский институт искусствознания. 1993. C. 188-210.

Pranešimai konferencijose
Apie 50 konferencijų (iki 2011 m.): tradicinėse tarptautinėse Baltijos muzikologų konferencijose (Rygoje, Taline, Vilniuje) ir lenkų-lietuvių konferencijose (Krokuvoje ir Vilniuje), taip pat konferencijose Lodzėje, Poznanėje (Musica practica, Musica theoretica, Poznanės muzikos akademija), Liublianoje (Slovėnijos muzikos dienos ir simpoziumas), Bratislavoje (Melos-Ethos festivalis ir simpoziumas), Chemnice, Leipcige, Varšuvoje, Minske, Maskvoje, Nižnij Novgorode. IMS (Tarptautinės muzikologų draugijos) kongresuose (XVII, Levenas, Belgija), (XVIII, Ciurichas), kurių tezės atspausdintos:
Chopin and his Music in the Works of Lithuanian Composers. The Third international Congress CHOPIN 1810-2010: Ideas - Interpretations - Influence. Varšuva, 2010 m. vasario 25-kovo 1 d. P. 121-123. Lietuvių kompozitorių identitetas įtakų ir intertekstualumo kontekste. Konferencija „Nepriklausomybės 20-metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema".Vilnius, 2010 m. balandžio 14 d. 
Historical and cultural contextualisation of musical signification in oevre by Onutė Narbutaitė. X Tarptautinis muzikos signifikacijos kongresas Befor and after Music. Vilnius, 2008 m. spalio 21-25 d .  
Transitions of Biblical and Musical "Myths" in oeuvre of Onutė Narbutaitė. Passagen, 18. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft. Zürich, 10. bis 15. Juli 2007. Programm. Bärenreiter, Universität Zürich, Musikwissenschaftliches Institut, 2007. P. 179. ISBN [978-3-7618-1997-5] 
Onutė Narbutaitė's oratorio Centones meae urbi: Cultural memory and its musical representation. International Musicological Society, 17th International Congress. Leuven, 1-7 August, 2002. Programme & Abstracts. P. 426-427. [ISBN 90 6853 153 0].

Kitos svarbesnės publikacijos
Už baleto ir Lietuvos ribų. Lietuvos baleto 85-mečiui. Septynios meno dienos, 2010 m. gruodžio 10 d.   
Dar kartą apie Chopiną - Lenkijoje ir Lietuvoje. Literatūra ir menas, 2010, liepos 23 d.  
Dar kartą apie Chopiną - Lenkijoje ir Lietuvoje (tęsinys). Literatūra ir menas, 2010 m. liepos 30 d.   
Ar skambi penktoji „Gaida"? Septynios meno dienos, 1995 m. gruodžio 16 d. „Gaidos" obertonai 1991-2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos. Sud. R. Stanevičiūtė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2010. P. 95-96.
Stebuklingas šokio meistriškumas. Helmuto Šabasevičiaus knyga apie Leokadiją Aškelovičiūtę.  Septynios meno dienos, 2008 m. gruodžio 19 d. 
Jeigu žmogus mylėtų - būtų nemirtingas. Galimybė ir netikintiems pasimelsti. Septynios meno dienos, 2008 m. lapkričio 7 d.  
Lietuvių ir vokiečių muzikų dialogai. Literatūra ir menas, 2008 m. birželio 13 d.  
Nerusiški „rusų sezonai" ir rusų baleto įtaka. Kultūros barai, 2008, Nr. 7-8. P. 59-65.
Rusiškoji ar modernybės dvasia. Muzikos barai, 2008, gegužė-birželis. P. 56-58.  
Ruduo - festivalių, konferencijų ir paraiškų pildymo metas. Muzikos barai, 2007, lapkritis-gruodis. P. 44-47. 
Gilyn į urvus! Plataus spektro nespektrinė muzika. 7 meno dienos, 2007 m. spalio 26 d.  
Dieviškas scenovaizdis ir Johano Sebastiano Bacho muzikos interpretavimo pamokos. Kultūros barai, 2007, Nr. 7-8. P. 45-49.
Ir vėl kūrybinio kelio pradžia? Muzikos barai, 2007, kovas-balandis. P. 62-63.  
LKS muzikologų sekcija - Baltijos muzikologų konferencijų organizatorė ir dalyvė. Atgarsiai Lietuvos spaudoje (1995-2005). Baltijos muzikologų konferencijos. Istorija ir tradicijos. I-XXXIX Baltijos muzikologų konferencijų programos, prisiminimai, komentarai. Sudarė Jūratė Burokaitė, Rūta Stanevičiūtė. Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007. P. 31-42. [ISBN 978-9986-9069-8-8].
Sezono atidarymui - baletas, neįsipareigojęs turiniui. Literatūra ir menas, 2005 m. spalio 7 d.  
Matso Eko choreografijos griūtis, varšuviečių sukelta Vilniuje. Literatūra ir menas, 2004 m. birželio 11 d.  
Ar gali nepatikti amerikiečių baleto klasika? Literatūra ir menas, 2004 m. gegužės 21 d.  
Džiazo ir akademinės muzikos sankirtoje. Ansamblio „Ex tempore" koncertas Nacionalinėje filharmonijoje.Septynios meno dienos, 2003 m. lapkričio 28 d. 
Kankinantis meistriškas Boriso Eifmano braižas. Literatūra ir menas, 2003 m. spalio 10 d.  
Pavasarinio ritualo ir karnavalo statika. Literatūra ir menas, 2003 m. vasario 28 d.  
Three Symphonies to the Mother of Good. Onutė Narbutaitė discusses the subject and background for her latest work.Lithuanian Music Link, No. 7, October 2003/March 2004.
Geriausia tarp moterų? Krantai, 2000, Nr. 1. P. 68-75.
Saugoti trapią būties akimirką. Onutės Narbutaitės kūryba. Gama, 2000, Nr. 25. P. 40-48.
O достоверности музыки Онуте Нарбутайте. Музыкальная академия, 2000, № 3. C. 152-158.
Его величество компромисс.  Музыкальная академия, 2000, №3. C. 194-199.
Dirigentas teatre (Teatrų dirigentų mintys). Teatras, 1999, Nr. 1 (5). P. 57-59.
Onutės Narbutaitės muzikos suvokimo ypatybės. Kultūros barai, 1999, Nr. 8/9. P. 53-58.
А. Жюрайтиc. In memoriam. Музыкальная академия, 1999, № 4. C. 102-110.
Jurgio Karnavičiaus baletai: sukurti, bet nepastatyti. Krantai, 1995, spalis-gruodis. P. 98-103.
Pirmieji lietuviški baletai. Kultūros barai, 1983, Nr. 7. P. 23-27.

Mokomoji medžiaga
Muzikos istorija. (Europos muzikos iki XX a. pradžios konspektas), Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004. 203 p. [ISBN 9986-503-53-1] UDK 78 (4) (091) (075.8) Ži 93.
Madrigalas. Muzikos kalba. Viduramžiai, Renesansas. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2003. P. 359-399 (drauge su G. Daunoravičiene). [ISBN 9986-498-35-X].
Muzikos kalba. Studijų programa ir metodinės rekomendacijos. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008 (bendraautorė, p. 62-75). 
Barbara Russano Hanning. Trumpa Vakarų muzikos istorija IX-XII klasei. Vilnius: Presvika, 2000. 654 p. Specialioji redaktorė (su kitais). [ISBN 9986-805-99-6]. 
Europos muzikos iki XX a. pradžios konspektas. Nuotolinio mokymo kursas.
Romantizmo muzikos istorija. Nuotolinio mokymo kursas.
XX a. muzikos kalbos kalba. Nuotolinio mokymo kursas.

Parengti CD, DVD
Erdvės ir laiko atspindžiai. 2 CD. Ansamblis „Vilniaus arsenalas". 2007. Tekstų autorė.
Major Minor. A. Pšibilsikienė, M. Švėgžda, D. Katkus. CD. 2007. Tekstų autorė.
J. S. Bacho ir R. Wilsono „Pasijos pagal Joną" ir Jurijaus Smorigino „Idioto" pristatymas. Lietuvos teatras, 2006-2007. DVD metraštis. Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, 2008.

Parengė Živilė Stonytė
Atnaujinta 2011 06 17

LIETUVIŲ MUZIKOS ANTOLOGIJA, 4 CD komplektas I CD
Eduardas Balčytis
Mokymo priemonė (CD komplektas) prie Eduardo Balčyčio muzikos vadovėlio X klasei
Laiškai, prisiminimai. Su CD
Algis Žiūraitis
Laiškai, prisiminimai. Su CD
Perkamiausios prekės
2020 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
2020 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
20.00 €