ELEMENTARIOJI MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas

Bendraukime
 

ELEMENTARIOJI MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas

ELEMENTARIOJI MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas
ELEMENTARIOJI MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas
Autorius (iai): LMS , Eduardas Balčytis
Sudarytojas: Audronė Žigaitytė

Prekės kodas: LMSMBCD-063-065
Mokymo priemonė (CD komplektas) prie Eduardo Balčyčio muzikos vadovėlio V klasei

MUZIKA V KLASEI

Elementarioji muzika

3 CD                  

Mieli muzikos mokytojai,

Kartu su Jumis džiaugiamės baigdami leisti muzikos įrašus bendrojo lavinimo mokyklos viduriniosioms (V–X) klasėms. Tai buvo nelengvas, pareikalavęs daug pastangų ir problemiškas, ypač dėl lėšų stokos, darbas. Tačiau dabar turime šešis gražius komplektus (iš viso 21 CD). Tai Elementarioji muzika (V klasei), Programinė muzika (VI klasei), Homofoninė muzika (VII klasei), Polifoninė muzika (VIII klasei), Epochų muzika (IX klasei) ir Lietuvių muzika (X klasei). Liko aukštesniosios klasės, kurioms, tikimės, netrukus tokius pat įrašų komplektus irgi pavyks išleisti.

Dėkojame Jums, mieli mokytojai, kad naudojatės šiais įrašais ir, prenumeruodami komplektus, daugiausiai prisidėjote juos leidžiant. V–X klasių muzikos vadovėlių autorius savo ruožtu dėkoja Lietuvos muzikų sąjungos Prezidentui, kompozitoriui Rimvydui Žigaičiui, “Muzikos barų” vyriausiajai redaktorei, kompozitorei Audronei Nekrošienei už palaikymą ir didžiules pastangas organizuojant šių antologijų leidimą. O visi šio projekto autoriai kartu dėkojame dailininkui Arvydui Nekrošiui, garso režisieriams Algirdui Mateikai ir Indrei Stakvilevičiūtei už darbo profesionalumą, nuoširdumą bei geranoriškumą, taip pat LMA fonotekai ir LRT infotekai už sudarytas geras sąlygas naudotis jų turimais muzikos įrašais, Kultūros ministerijai ir spaustuvei “Garsų pasaulis” bei jos direktoriui Vytautui Vainikoniui už finansinę paramą.

Tikimės, kad šios muzikos antologijos palengvins pramingą Jūsų, mieli muzikos mokytojai, darbą meniškai ugdant jaunuosius Lietuvos piliečius. Manome, kad jomis svariai naudosis ir muzikos mokyklos, kitos muzikos mokymo bei muzikinio ugdymo įstaigos.

Telydi mus visus muzikos džiaugsmas!

 

Muzikos antologijų projekto autoriai

Rimvydas Žigaitis, Audronė Nekrošienė,

Eduardas Balčytis1 CD

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ

Vincas Kudirka (1858–1899)

1. Tautiška giesmė (Lietuvos valstybės himnas) 1’37

Atl. Kauno valstybinis choras ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. Juozas Domarkas

Juozas Naujalis (1869–1934)

2. Lietuva brangi. Maironio ž. 2’41

Atl. berniukų choras “Ąžuoliukas”. Vad. Hermanas Perelšteinas

Kęstutis Vasiliauskas

3. Žemė Lietuvos   2’38

4. Brangiausios spalvos   2’32

Atl. mišrus vokalinis ansamblis ir Vilniaus grąžtų gamyklos kaimo kapela “Vilnija”. Vad. Leonas Pranulis


KAS TOJI MUZIKA

5. Dainų dainelė. Lietuvių liaudies daina  0’57

Atl. Vilniaus profsąjungų rūmų mergaičių choras “Liepaitės”. Vad. Petras Vailionis*

6. Dainų dainelė. Lietuvių liaudies daina, harm. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio   1’05

Atl. berniukų choras “Ąžuoliukas”. Vad. Hermanas Perelšteinas

Rimvydas Žigaitis

7. Dainelė apie riešutus. Anzelmo Matučio ž. 1’53

Atl. “Liepaitės”

Antanas Budriūnas (1902–1966)

8. Rudenėlis. Jono Lapašinsko ž. 1’14

Atl. berniukų choras “Ąžuoliukas”, vad. Hermanas Perelšteinas

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)

9. Preliudas a-moll  1’17

Atl. Vytautas Landsbergis (fortepijonas)

10. Preliudas a-moll  1’12

Atl. Viktoras ir Giedrius Kuprevičiai (Kauno varpai)


KAS KURIA IR KAS ATLIEKA MUZIKĄ

11. Oi giria giria. Lietuvių liaudies daina (solo dainininkė)  1’06

Atl. Sigutė Trimakaitė

12. Oi eisiu eisiu. Lietuvių liaudies daina (dainininkių duetas)  1’31

Atl. liaudies dainininkės iš Akmenės r.

13. Ant kalno karklai siūbavo. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Juozo Naujalio  1’52

(vyrų choras)

Atl. vyrų choras “Varpas”. Vad. Adolfas Krogertas

Balys Dvarionas (1904–1972)

14. Sesuo žydroji Vilija. Salomėjos Nėries ž. (moterų, vyrų, mišrus choras)  1’44

Atl. Lietuvos valstybinis choras. Vad. Lionginas Abarius

Eduardas Balsys (1919–1984)

15. Drebulytė-išdykėlė iš baleto “Eglė žalčių karalienė” (smuikas ir fortepijonas)   2’07

Atl. Raimundas Katilius (smuikas) ir Larisa Lobkova (fortepijonas)

Jonas Švedas (1908–1971)

16. Kiškelis (instrumentinis ansamblis) 1’09

Atl. Vilniaus 7-osios vidurinės mokyklos skudutininkų ansamblis. Vad. Vytautas Skripkauskas

Bronius Jonušas (1899–1976)

17. Maršas “Nedėlios rytelį” (pučiamųjų orkestras)  2’30

Atl. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestras. Vad. Justinas Jonušas

Volfgangas Amadėjus Mocartas (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791)

18. Divertismentas B-dur. II dalis Allegro di molto (kamerinis orkestras)  0’59

Atl. Lietuvos kamerinis orkestras. Vad. Saulius Sondeckis

Chr. Bruno

19. Paryžiaus tango (estradinis orkestras)  1’44

Atl. Teisučio Saldausko šokių muzikos orkestras

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)

20. Simfoninė poema “Miške” (simfoninis orkestras)  2’36

Atl. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. Juozas Domarkas


LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS

21. A-a, a-a, mažulyje (lopšinė)  1’03

Atl. liaudies dainininkė Stasė Povilionienė (56 m., Alytaus r.)

22. A-a, a-a, liūlia (lopšinė)  1’20

Atl. Veronika Povilionienė

23. Nešk, pelyte, saldų miegą (lopšinė) 1’27

Atl. Sigutė Trimakaitė

24. Saulala, motula (piemenukų dainelė)  0’15

Atl. liaudies dainininkė iš Rytų Aukštaitijos

25. Palšus ganiau jautelius (ganymo daina)  0’41

Atl. liaudies dainininkas Petras Zalanskas (64 m., Varėnos r.)

26. Oi tu ožy dzidziaragi (piemenų daina)  1’32

Atl. Veronika Povilionienė

27. Lek’ gervė  1’55

Atl. “Liepaitės”

28. Šaltyšius  2’22

Atl. “Liepaitės”

29. Tu karvela brūkočėla (piemenų daina)  0’48

Atl. liaudies dainininkė iš Rytų Aukštaitijos

30. Šiū namo (piemenukų šūkavimai)  0’40

Atl. Rumšiškių vaikų folklorinis ansamblis “Verpetukai”. Vad. Aidmantas Bernatonis

31. Kaip mažas buvau (žemaičių krašto daina)  1’50

Atl. lietuvių tradicinės ir katalikiškosios etnomuzikos ansamblis “Ūla”. Vad. Janina Bukantaitė

32. Oi griežle griežlele mano  0’41

Atl. Beatričė Grincevičiūtė

33. Oi griežle griežlele mano  0’46

Atl. “Liepaitės”

34. Saulutė tekėjo (kanonas)  0’43

Atl. “Liepaitės”

35. Ei, kas numynė juodą takelį (kuršių krašto daina)  1’22

Atl. Nidos vidurinės mokyklos mergaičių vokalinis folklorinis ansamblis. Vad. Laima Ruzgailaitė

36. Išbėg išbėgo iš Rusnės kiemo (kuršių krašto daina)  1’06

Atl. Šilutės kultūros ir pramogų centro folklorinis ansamblis “Verdainė”. Vad. Regina Jokubaitytė

37. Motula mana, širdela  2’18

Atl. ansamblis “Rugiaveidė”. Vad. Daiva Urbonavičiūtė, aranž. Arūnas Baužys

38. Skudrus mano dalgelis (šienapjūtės daina)  0’57

Atl. liaudies dainininkas Juozas Kazlauskas (68 m., Akmenės r.)

39. Kas naktelę per naktelę (naktigonės daina)  1’45

Atl. Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis “Kupolė”. Vad. Antanas Bernatonis

40. Aisma į kalną (rugiapjūtės daina)  1’20

Atl. Luokės etnografinis ansamblis “Šatrija”. Vad. Joana Misiūnienė

41. Jau saulelė leidos   1’34

Atl. Šiaulių žemaičių folklorinis ansamblis “Auda”. Vad. Mykolas Žalnieravičius

42. Gulbelės skraido (daina apie rudenį)  1’09

Atl. Punsko buities muziejaus etnografinis ansamblis. Vad. Aldona Vaicekauskienė

43. Sveiki gyvi sveteliai (vestuvinė jaunojo sutiktuvių daina)  1’01

Atl. Šmonių etnografinis moterų ansamblis (Kupiškio r.)

44. Oi tu ieva ievuže (kanonas)  0’39

Atl. “Liepaitės”

45. Kas man’ supa (pavasario sūpuoklinė daina)  0’40

Atl. liaudies dainininkė Anastazija Cicėnienė (75 m., Ignalinos r.)

46. Sodauto (sutartinė)  1’12

Atl. Vilniaus jaunimo teatro etnografinis ansamblis. Vad. Povilas Mataitis

47. Dunoj upė, lylio (sutartinė)  1’09

Atl. apeigų folklorinis ansamblis “Kūlgrinda”. Vad. Inija ir Jonas Trinkūnai

48. Augo putins (sutartinė)  1’44

Atl. “Liepaitės” ir vaikai iš Šiaulių**

49. Oi mana motula (rauda)  0’29

Atl. liaudies raudotoja Anelė Žigelienė (67 m., Varėnos r.)

50 .Ak, mums Jėzau (kantičkų giesmė)  2’11

Atl. lietuvių tradicinės ir katalikiškosios etnomuzikos ansamblis “Ūla”. Vad. Janina Bukantaitė

Adventas ir Kalėdos

51. Oi tu zuikeli, leliumoj (advento daina)  0’48

Atl. liaudies dainininkė Marija Ševerenkienė (62 m., Lazdijų r.)

52. Vai tu bitela, leliumai (advento daina)  1’10

Atl. Sigutė Trimakaitė

53. Vai, atvažiuoja šventos Kalėdos (vaikų kalėdinė daina su burtais)  1’21

Atl. Varėnos r. Nedzingės kultūros namų folklorinio ansamblio “Piemenukai” dalyvė Lariana Juškevičiūtė. Burtus skaito ansamblio dalyviai. Vad. Vanda Mockevičienė

54. Kam tavo, vilkeli, akelės šviesios (vaikų kalėdinė daina)   0’58

Atl.Varėnos r. Nedzingės kultūros namų folklorinis ansamblis “Piemenukai”.

Vad. Vanda Mockevičienė

Jadvyga Čiurlionytė ( 1899–1992)

55. Kalėdų giesmę. Vytės Nemunėlio ž.  2’10

Atl. berniukų choras “Ąžuoliukas”, solistai Antonijus Kaseda ir Rolandas Šupovalovas, vargonuoja Bernardas Vasiliauskas. Vad. Vytautas Miškinis

Kristina Vasiliauskaitė

56. Kalėdos. Vytės Nemunėlio ž. 1’36

Atl. berniukų choras “Ąžuoliukas”. Vad. Vytautas Miškinis

Bendra trukmė 79’342 CD

LIETUVIŲ LIAUDIES ŽAIDIMAI, RATELIAI IR ŠOKIAI

1. Jurgeli meistreli  2’01

Atl. “Liepaitės” ir vaikai iš Šiaulių

2. Kiškelis  0’40

Atl. folklorinis ansamblis “Intakas” bei instrumentininkų grupė. Vad. Rytis Ambrazevičiaus ir Vladas Černiauskas

3. Šarka šarka  0’43

Atl. Luokės etnografinis ansamblis “Šatrija”. Vad. Joana Misiūnienė

4. Čeverykai  1’06

Folklorinio ansamblio “Intakas” instrumentininkų grupė. Vad. Rytis Ambrazevičiaus

5. Pjoviau šieną  1’05

Atl. Eržvilko bandonijų ansamblis. Vad. Antanas Stirbys

6. Gričinikė  1’06

Atl. liaudies muzikos kapelija “Duja”. Vad. Alfredas Mickus ir Arūnas Lunys

7. Grandskveras  0’55

Atl. kaimiškos muzikos ansamblis “Jonis”. Vad. Pranas Trijonis

8. Lestinga  1’13

Atl. Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblio “Kupolė” instrumentininkų grupė.

Vad. Antanas Bernatonis

9. Malūnėlis. Liaudies šokis  1’03

Atl. Mažeikių r. Sedos etnografinio ansamblio “Rimoliai” instrumentininkų grupė. Vad. Gintautas Griškėnas

10. Trepsiukas  0’49

Atl. Vilniaus universiteto folklorinio ansamblio “Ratilio” instrumentininkų grupė. Vad. Zita Kelmickaitė ir Algirdas Klova

11. Bitutė   0’37

Atl. “Liepaitės” ir vaikai iš Šiaulių

12. Rugučiai  0’45

13. Sadutė  0’56

Atl. vaikai iš Šiaulių

14. Gaidys  1’37

Atl. “Liepaitės” ir vaikai iš Šiaulių

15. Blezdingėlė. Aranž. Jonas Švedas  1’26

Atl. Lietuvos valstybinio dainų ir šokių ansamblio “Lietuva” orkestras. Vad. Eduardas Pilypaitis

16. Subatėlė. Aranž. Valentinas Bagdonas  1’12

Atl. Stasys Stasiulis (akordeonas)

17. Džigūnas  0’52

Atl. Lietuvos valstybinio dainų ir šokių ansamblio “Lietuva” orkestras


PASAULIO TAUTŲ LIAUDIES DAINOS IR ŠOKIAI

18. Vėjeli, pūsk. Latvių liaudies daina  1’10

Atl. “Liepaitės”

19. Ai-ja, žū-žū. Latvių liaudies lopšinė  1’12

Atl. “Liepaitės”

20. Piemenėliai. Estų liaudies daina  1’09

Atl. Talino kultūros ir mokslo darbuotojų namų folklorinis ansamblis “Legaus”

21. Šienapjūtė. Estų 1iaudies šokis  2’22

Atl. Lietuvos valstybinis dainų ir šokių ansamblis “Lietuva”

22. Nava god polka. Norvegų liaudies šokis   1’15

Atl. ansamblis “Frsalmusikker”

23. Upe žemyn. Rusų liaudies daina  1’40

Atl. “Piatnickio” rusų dainos choras ir rusų liaudies instrumentų orkestras

24. Aušta aušrelė. Rusų liaudies daina  0’29

Atl. Vilniaus rusų folkloro centro ansamblis “Arinuška”. Vad. Nikolajus Sacharovas ir Irena Zacharova

25. Bulvė. Baltarusių liaudies daina  1’45

Atl. Tamara Nižnikova ir Baltarusijos liaudies instrumentų orkestras. Vad. Josifas Žinovučius

26. Gegutė. Lenkų liaudies daina  1’28

Atl. dainininkių trio pritardamos bandūromis

27. Na ir žąsys. Čekų liaudies daina  2’23

Atl. Kybartų vidurinės mokyklos jaunučių choras. Vad. Stasys Sinkevičius

28. Platusis Dnepras. Ukrainiečių liaudies daina  1’20

Atl. Ukrainos bandūrininkų kapela. Vad. Grigorijus Kuliama

29. Naktis. Serbų liaudies daina  1’08

Atl. vokalinė grupė “Moba”

30. Bulgarų liaudies daina  1’03

Atl. Rhodopea Kaba Trio

31. Sarba. Rumunų liaudies šokis  1’48

Atl. rumunų liaudies muzikos instrumentų orkestras

32. Moldavaneska. Moldavų liaudies šokis  1’09

Atl. moldavų liaudies muzikos instrumentų orkestras

33. Linksma su svečiais. Vengrų liaudies daina  1’21

Atl. vengrų dainininkai ir muzikantai

34. Čigonų liaudies daina  2’05

Atl. čigonų dainininkė ir instrumentinis ansamblis

35. Tu gražiai šoki. Vokiečių liaudies daina  1’03

Atl. Fišbacho folklorinis ansamblis

36. Gegutės lizdas. Šveicarų (tiroliečių) liaudies daina  1’12

Atl. šveicarų atlikėjai

37. Kačiukas baliuje pas karalienę. Anglų liaudies daina, harm. Ričardo Makūno  1’22

Atl. Marijampolės moksleivių namų solistas Edmundas Seilius ir instrumentinis ansamblis. Vad. Danutė Šurmaitienė

Žanas Formelas (Jean Formel)

38. Ančiukų šokis. Prancūzų vaikų šokis. Stasio Žlibino ž.  2’14

Atl. Varėnos 1-osios vidurinės mokyklos V klasės mokinė Rimutė Nakaitė. Vad. Nijolė Kondrotienė. Akompanuoja TVR lengvosios muzikos orkestras. Vad. Tauras Adomavičius

39. Santa Lucia. Italų liaudies daina  1’31

Atl. Robertinas Loretis ir orkestras

40. Graikų liaudies daina  1’34

Atl. graikų atlikėjai

41. Flamenkas. Ispanų liaudies šokis  1’50

Atl. El Sali ir “Ballet Espanol”

42. Žydų daina  1’18

Atl. Manfredas Lemas ir ansamblis

43. Suliko. Gruzinų 1iaudies daina  1’24

Atl. seserys Išchneli

44. Alilo. Gruzinų liaudies daina  1’19

Atl. gruzinų vyrų ansamblis “Choeur Tirana”

45. Vėžlio šokio daina. Amerikos indėnų liaudies muzika  1’21

Atl. Amerikos indėnai iš San Chuan Pueblo

46. Mano ranča. Senovinė amerikiečių daina  2’49

Atl. Vaclovas Daunoras ir Lietuvos radijo ir televizijos vyrų oktetas. Vad. Zigmas Venckus

47. No no no. Meksikiečių liaudies daina   1’28

Atl. Elena Garsija, Pilama Garsija ir instrumentinis ansamblis

48. Indų raga (Šiaurės Indija)  2’42

Atl. ansamblis “Hariprasad Chaurasia”

49. Daina iš Chou-Pi. Kinų liaudies daina  1’19

Atl. Chang Tia Ling ir kinų liaudies muzikos instrumentų ansamblis

50. Tibeto liaudies muzika  1’51

Atl. Tibeto atlikėjai

51. Japonų daina  1’46

Atl. japonų atlikėjai

52. Ganos kario daina  1’24

Atl. Ganos atlikėjai

53. Nigerijos moterų daina  1’17

Atl. Nigerijos atlikėjos

54. Ryto šokis. Kongo liaudies muzika  1’30

Atl. Kongo atlikėjai

55. Pietų Afrikos daina  1’20

Atl. Miriam Makeba ir ansamblis

56. Apsivalymo daina. Australijos aborigenų daina  1’22

Atl. Australijos aborigenai

57. Naujosios Gvinėjos daina  1’22

Atl. Naujosios Gvinėjos atlikėjai

Bendra trukmė 79’383 CD

LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTAI

Jonas Švedas (1908–1971)

1. Kai aš mažas buvau (pjesė skudučiams)  0’38

Atl. vaikai iš Šiaulių

2. Šešiose (lietuvių liaudies sutartinė skudučiams)  0’51

3. Girsteikiškių katė (lietuvių liaudies sutartinė skudučiams)  0’43

Atl. lietuvių tradicinės ir katalikiškosios etnomuzikos ansamblio “Ūla” skudutininkai. Vad. Egidijus Virbašius

Jonas Švedas (1908–1971)

4. Saulės ašarėlės (pjesė kanklėms)  1’14

 Perkamiausios prekės
M. K. Čiurlionis. Simfoninės poemos Jūra, Miške ir kantata  De Profundis
LMS
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras; diriguoja Juozas Domarkas
20.00 €
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
Audronė Žigaitytė
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
30.00 €