HOMOFONINĖ MUZIKA, 3 CD komplektas

Bendraukime
 

HOMOFONINĖ MUZIKA, 3 CD komplektas

HOMOFONINĖ MUZIKA,  3 CD komplektas
HOMOFONINĖ MUZIKA,  3 CD komplektas
Autorius (iai): LMS , Eduardas Balčytis
Sudarytojas: Audronė Žigaitytė

Prekės kodas: LMSMBCD-045-047
Mokymo priemonė (CD komplektas) prie Eduardo Balčyčio muzikos vadovėlio VII klasei

MUZIKA VII KLASEI (3 CD)

1 CD (TT 79’37) – LMSMBCD 045


I  TRIMESTRAS. 

HOMOFONINĖ MUZIKA

MELODIJA IR HARMONIJA

(Melodijų,  pritarimų ir interpretacijos įvairovė)

Juozas Naujalis (1869-1934)

1. Lietuva brangi  3’35

Atl. Respublikinių mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras “Ąžuoliukas”. Dir. Hermanas Perelšteinas

Edvardas  Grygas (Edward Grieg 1843-1907)

Siuita Peras Giuntas

2. Rytas  2’14

Atl. Londono filharmonijos orkestras. Dir. Valteris Suskindas (Walter Susskind)

3. Kalnų karaliaus oloje  2’09

Atl. Gothenburgo simfoninis orkestras, vokalinis ansamblis ir chorasDir. Nėmė Jarvi (Neeme Jarvi)

4. Sulveigos daina  1’49

Atl. E. Čiudakova ir H. Znaidziliauskaitė (f-nas)

5. Sulveigos daina  2’48

Atl. Jo Kurcvego (Jo Kurzweg) orkestras                                                                              

6. Sulveigos daina  1’52

Atl. Nini Roso (Nini Rosso) orkestras

Michailas Glinka (1804-1857)

Opera  "Ivanas Susaninas" (“Mirtis už carą”)      

7. Susanino arija  5’12

Atl. Vaclovas Daunoras ir Valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras. Dir. Juozas Domarkas

8. Finalinė scena “Šlovė”  3’43

Atl. Sofijos nacionalinio operos teatro choras, Sofijos filharmonijos orkestras. Dir. Ruslanas Raichevas (Rouslan Raichev)

Friderikas Šopenas (Frederic Chopin 1810-1849)

9. Polonezas A – dur  3’19

Atl. Emilis Gilelsas (Эмиль Гилельс) (f-nas)

10. Polonezas A – dur  (A. Glazunovo orkestruotė)  3’30

Atl. TSRS valstybinis  akademinis simfoninis orkestras. Dir. Jevgenijus Svetlanovas

Feliksas Mendelsonas (Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847)

11. Vestuvinis maršas iš muzikos V. Šekspyro dramai “Vasarvydžio nakties sapnas”  4’18

Atl. Londono simfoninis orkestras. Dir. Andre Previnas (Andre Previn)

Liudvigas van Bethovenas (Ludwig van Beethoven  1770-1827)        

IX  simfonijos finalas  (IV dalis)                                                             

Fragmentai:                

12. Džiaugsmo tema  7’11

13. Susijunkit milijonai  1’39

14. Pabaiga  1’28

Atl. solistai, choras ir Bostono simfoninis orkestras. Dir. Erichas Leinsdorfas  (Erich Leinsdorf)

Džoakinas Rosinis  (Gioacchino Rossini  1792-1868)

Opera "Sevilijos kirpėjas"

15. Figaro kavatina  (I v.)  4’36

Atl. Eduardas Kaniava ir Lietuvos OBT orkestras. Dir. Jonas Aleksa

16. Don Bazilio arija  3’54

Atl. Abdonas Lietuvninkas ir Lietuvos radijo simfoninis orkestras. Dir. Isajus Altermanas

Dainininkų solistų balsai 

Eduardas Kapua  (Eduard Di Capua)

17. 0 mano saule  2’03

Atl. Robertinas Loretis (Robertino Loretti) ir orkestras

18. 0 mano saule  1’17

Atl. Vladimiras Prudnikovas ir orkestras

19. 0 mano saule  2’07

Atl. Josė Kareras, Plačidas Domingas, Lučianas Pavarotis (Josė Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti) ir orkestras

20. Tris dienas tris naktis, lietuvių liaudies daina  2’15

Atl. Kipras Petrauskas ir orkestras                           

21. Tris dienas tris naktis, lietuvių liaudies daina  2’39

Atl. Virgilijus Noreika ir Žaneta Noreikienė (f-nas)

22. Ulijona, lietuvių liaudies daina, harm. Juozo Gruodžio  1‘26

Atl. Violeta Urmanavičiūtė–Urmana ir Janas Pilipas Šulcas (Jan Philip Schulze) (f-nas)

Balys Dvarionas  (1904-1972)

23. Žvaigždutė  2’09

Eilės Leono Stepanausko

Atl. Irena Milkevičiūtė ir liaudies muzikos instrumentų orkestras

24. Oi, užkilokit vartelis  2’39

Eilės Justino Marcinkevičiaus

Atl. Nijolė Ambrazaitytė ir TVR kamerinis liaudies muzikos orkestras. Dir. Romualdas Apanavičius

Volfgangas Amadėjus Mocartas (Wolfgang Amadeus Mozart  1756-1791)

25.Leporelo arija iš operos “Don Žuanas”  5‘21

Atl. Antanas Kučingis ir Lietuvos radijo simfoninis orkestras. Dir. Algimantas Kalinauskas

Gino Vanelis  (Gino Vannelli)

26.Rožės gruodį  4‘24                                                                                            

Atl. Montserat Kabaljė (Montserrat Caballė), Gino Vanelis (Gino Vannelli) ir Jorgo Kalandrelio (Jorge Calandrelli) orkestras.


2 CD TT 79’25 – LMSMBCD 046

II  TRIMESTRAS.  MUZIKOS KŪRINIŲ SANDARA

Vienos, dviejų ir trijų dalių muzikos  kūriniai

1. Leliumoj, siuntė mane, leliumoj, lietuvių liaudies advento daina  2’01

Atl. Veronika Povilionienė

2. Kalėdų rytų rožė inžydo, lietuvių liaudies advento-kalėdinė daina  1’31

Atl. Trakų raj. Lieponių kaimo moterų etnografinis ansamblis. Vad. Marija-Algė Armalienė

3. Sveikas Jėzau, gimusis , harm. Juozo Naujalio  2’18

Atl. Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras ,,Ąžuoliukas”, solistas Antonijus Kesada ir Bernardas Vasiliauskas (vargonai). Vad. Vytautas Miškinis

Francas  Gruberis  (Franc Gruber  1787-1863)

4. Tyli naktis  3’09                                                                     

Atl. Andre Bočelis (Andrea Bocelli) ir Romos Šventos Cecilijos akademijos orkestras. Dir. Myung-Whun Chung

Jean Pierpontas (Žan Pierpont)

5. Varpeliukai, aranžuotė ir lietuviškos eilės Nijolės Jautakienės  1’17

Atl. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mergaičių ansamblis ,,Pastoralė”. Vad. Nijolė Jautakienė

Johanesas  Bramsas (Johannes Brahms  1833-1897)

6. Lopšinė  1’57                                                                                                      

Atl. Beatričė Grincevučiūtė ir Algirdas Lopas (f-nas)                      

Vincas Kudirka  (1858-1899)

7. Tautiška giesmė  1’27

Atl. Kauno valstybini choras. Dir. Petras Bingelis

Balys Dvarionas (1904-1972)

8. Preliudas a-moll (Mažasis preliudas) iš “Mažosios siuitos”  1’11

Atl. Aldona Dvarionaitė (f-nas)

9. Preliudas a-moll (Mažasis preliudas) iš “Mažosios siuitos”  1’15

Atl. Lietuvos radijo simfoninis orkestras. Dir. Balys Dvarionas                  

10. Vaikų polka, liaudies melodija, aranž. Eduardo Balčyčio  1’25

Atl. vaikai iš Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos. Vad. Eduardas Balčytis

Tempai ir dinamika

Richardas Žene  (Rchard Jene)

11. Itališka išdaiga  2’01

Atl. Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras ,,Ąžuoliukas”. Vad. Hermanas Perelšteinas

Johanesas  Bramsas (Johannes Brahms  1833-1897)

12. Vengrų šokis  Nr. 5   3’00

Atl. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. Robertas Štėlis (Robert Stehli)

Lyrinio pobūdžio kūriniai

(Trijų dalių sudėtinė forma)

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis  (1875-1911)

13. Noktiurnas cis-moll  4’02

Atl. Ansamblis ,,Kanklės”. Vad. Lina Naikelienė

Friderikas Šopenas (Frederic Chopin 1810-1849)

14. Noktiurnas Es-dur  4’28

Atl. Rudolfas Buchbinderis (Rudolf Buchbinder) (f-nas)

15. Noktiurnas Es-dur  2’47

Atl. Rajaus Konifo (Ray Connif) orkestras

Juozas Naujalis (1869-1934)

16. Svajonė  4’10

Atl. Vilniaus savivaldybės šv. Kristaforo kamerinis orkestras. Vad. Donatas Katkus

17. Svajonė  1’49

Atl. Valstybinis Vilniaus kvartetas

Johanas Sebastianas Bachas (Johann Sebastian Bach  1685-1750)

18. Arija iš orkestrinės siuitos Nr. 3  3’31

Atl. Kamerinis orkestras. Dir. Seras Nevilis Marineris (Sir Neville Marriner)

Robertas Šumanas (Robert Shumann  1810-1856)

19. Svajonė iš ciklo ,,Vaikų scenos“  3’13

Atl. Aldona Dvarionaitė (f-nas)

20. Svajonė iš ciklo ,,Vaikų scenos“  3’07

Atl. Jo Kurcvego (Jo Kurzweg) orkestras

Žakas Ofenbachas  (Jacques Offenbach  1819-1880)

21. Barkarolė  iš operos “Hofmano pasakos”  2’41

Atl. Montserat Kabaljė (Montserrat Caballė), Širley Veret  (Shirley Verrett) ir Naujosios filharmonijos orkestras  (New Phiharmonia Orchestras

22. Barkarolė  iš operos “Hofmano pasakos”  2’46

Atl. Simfoninis orkestras. Dir. Herbertas fon Karajanas

Piotras Čaikovskis  (1840-1893)

23. Barkarolė  (“Birželis”)  iš siuitos “Metų laikai”  5’15

Atl. Arkadijus Sevidovas (f-nas)

Francas Šubertas (Franz Shubert   1797-1828)

24. Serenada  2’07

Atl. Rimantas Siparis ir Chaimas Potašinskas (f-nas)                     

25. Serenada  3’20

Atl. Maskvos Didžiojo teatro smuikininkų ansamblis. Vad. Julijus Rejentovičius

26. Serenada  2’32

Atl. R. Konifo (R. Coniff) orkestras

27. Ave Maria  2’00

Atl. Robertinas Loretis (Robertino Loretti) ir orkestras 

28. Ave Maria  2’13

Atl. Irina Archipova ir Olegas Jančenko (vargonai)

29. Ave Maria  2’03

Atl. Lučianas Pavarotis ir orkestras  

30. Ave Maria  4’40                                                                                          

Atl. G. Zamfiro (G. Zamfir) orkestras ir choras


3 CD TT 79’03 - LMSMBCD 047

Johanas Sebastianas Bachas (Johann Sebastian Bach  1685-1750)

1. Preliudija C-dur  “Gerai temperuoto klavyro” I d.  2’11

Atl. Frydrichas Gulda (Friedrich Gulda)  (f-nas)

Johanas Sebastianas Bachas - Šarlis Guno (Johann Sebastian Bach  1685-1750, Charles Gaunod 1818-1893)

2. Ave Maria  5’09   

Atl. Virgilijus Noreika, M.K. Čiurlionio meno mokyklos vaikų choras ir Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. Antanas Jozėnas

3. Ave Maria  2’43

Atl. Timofėjus Dokšiceris (trimitas) ir Maskvos didžiojo teatro smuikininkų ansamblis. Vad. Jurijus Rejentovičius

4. Ave Maria  2’52

Atl. Džo Lasto (Joe Last) orkestras

Džuljo Kačinis (Giulio Caccini   1550-1618)

5. Ave Maria  6’16

Atl. Irina Archipova, Olegas Jančenko (vargonai) ir Timofėjus Dokšiceris (trimitas)

Dmitrijus Šostakovičius (1906-1975

6. Romansas iš k/f “ Gylys”  2’10

Atl. Simfoninis orkestras. Dir. Siras Nevilis  Marineris (Sir Neville Marrines)

Balys Dvarionas   (1904-1972)

7. Prie ežerėlio  5’34

Atl. Raimondas Katilius (smuikas) ir Larisa Lobkova (f-nas)                 

Feliksas Mendelsonas (Felix Mendelssohn-Bartpldy 1809-1847)

8. Dainos sparnais  3’38

Atl. Vilhelmas Čepinskis (smuikas) ir Guoda Gedvilaitė (f-nas)

9. Dainos sparnais  2’24

Atl. Beatričė Grincevičiūtė ir Leopoldas Digrys (f-nas)

10. Ant ežerėlio rymojau, lietuvių liaudies daina  2’39

Atl. vaikai iš Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos. Vad. Eduardas Balčytis

11. Buvo dūda Vilniuj, lietuvių liaudies pjesė skudučiams  0’39

Atl. vaikai iš Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos. Vad. Eduardas Balčytis

12. Išjojo jojo, sadauto, lietuvių liaudies sutartinė  1’59

Atl. vaikai iš Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos. Vad. Eduardas Balčytis

III  TRIMESTRAS. VARIACIJOS IR RONDO <Perkamiausios prekės
M. K. Čiurlionis. Simfoninės poemos Jūra, Miške ir kantata  De Profundis
LMS
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras; diriguoja Juozas Domarkas
20.00 €
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
Audronė Žigaitytė
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
30.00 €