"Rimvydas Žigaitis, Kauno valstybinis choras, Liudas Mikalauskas" aprašymas

Nepaisant to, kad didžiąją gyvenimo dalį R. Žigaitis skyrė organizaciniam darbui, kitų kūrybos ir talento sklaidai, jo paties kūrybos kraityje – per du šimtus įvairių žanrų kūrinių. Neatsitiktinai ir šios kompaktinės plokštelės programą parengė ilgametis R. Žigaičio bendražygis Petras Bingelis, kurio vadovaujamas Kauno choras minint kompozitoriaus 80-metį (2013-11-23) atliko gražiausius kompozitoriaus chorinės muzikos opusus. Plokštelėje įrašyti ir Liudo Mikalausko atliekami R. Žigaičio kūriniai, kuriuos jis pats laikė autobiografiniais – „Trys publicistiniai monologai“ ne vieną dešimtį kartų skambėjo įvairiuose Lietuvos miestuose, atliekami Danieliaus Sadausko, Vladimiro Prudnikovo ir akompanuojant pačiam kompozitoriui. O jaunystės romansas „Baltos akacijos“ skirtas žmonai Aldonai – juolab, kad namuose po langais akacijos pražysdavo kiekvieną pavasarį.

Netrumpame R. Žigaičio kūrinių sąraše – šešios kantatos, oratorija-misterija, kūriniai simfoniniam ir kameriniam, pučiamųjų instrumentų ir liaudies instrumentų, estradiniam orkestrams, vokaliniai ciklai, kūriniai vargonams, fortepijonui, kitiems instrumentams, kūriniai chorui, originalios solo dainos, dainelės vaikams, išplėtotos, harmonizuotos liaudies dainos.

Kompozitoriaus kūriniai melodingi, jaučiamos sąsajos su liaudies dainų intonacijomis. Savita, įdomiomis akordų slinktimis, skaidrių ir sodrių sąskambių gretinimu, kontrastais pasižyminti harmonija, spalvinga, išraiškinga instrumentuotė. Raiški, aiški ir vaizdinga muzikinė kalba. Už dainas ir kūrinius liaudies instrumentų orkestrui R. Žigaitis ne kartą apdovanotas S. Šimkaus ir J. Švedo, įvairių kitų respublikinių konkursų premijomis.

R. Žigaičio kūriniai ne kartą skambėjo respublikinėse dainų ir šokių šventėse, moksleivių dainų šventėse, respublikiniuose liaudies ansamblių, pučiamųjų orkestrų, vyrų chorų sąskrydžiuose, kamerinės muzikos ir vargonų muzikos festivaliuose, įvairiuose kituose reikšminguose renginiuose. Jo kūrinių atlikėjai – žymiausi Lietuvos kolektyvai (tarp jų – Nacionalinis simfoninis orkestras, Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras), kameriniai ansambliai bei solistai. Nemažai autorinių koncertų R. Žigaitis surengė Lietuvos miestuose ir miesteliuose, vidurinėse mokyklose. Akompanuodamas savo kūrinių atlikimui, dalyvavo Lietuvos meno meistrų koncertuose Kanadoje, Norvegijoje, Maskvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Tadžikijoje.

1974 m. R. Žigaičiui suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas, 2003 m. jis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.

 „Gyvenimas gražus paprastumu, tačiau tas paprastumas – tai ne vien tai, kas gražu, šventiška. Dramatizmas irgi suteikia gyvenimui gražumo. O dramatiškų situacijų mano gyvenime buvo labai daug, tad jeigu viską sudėliotume į vieną paveikslą, net nežinau, kuri pusė nusvertų – šventiški ar dramatiški atvejai. Tačiau atmintyje išlieka tik gražūs įspūdžiai – tikrai matau ir jaučiu, kad gyvenimas nugyventas ne veltui“ – savo 75-tojo jubiliejaus išvakarėse kalbėjo R. Žigaitis.

1963–1986 m. R. Žigaitis buvo Lietuvos valstybinės filharmonijos meno vadovas (1975–1978 m. ir direktorius. Nuo 1995 m. iki mirties Rimvydas Žigaitis vadovavo Lietuvos muzikų sąjungai – buvo jos prezidentas.

Kauno valstybinis choras

Kauno valstybinis choras įkurtas 1969 m. Gera darbo organizavimo ir balsų lavinimo metodika leido jo vadovui P. Bingeliui išugdyti aukšto lygio kolektyvą, gebantį atlikti pačius sudėtingiausius chorinius veikalus. Šiandien choro repertuare per 60 stambios formos kūrinių: J. S. Bacho Didžiosios mišios, L. van Beethoveno “Missa solemnis”, “Kristus Alyvų kalne” ir IX simfonija, G. F. Händelio “Samsonas” ir “Mesijas”, G. Mahlerio Antroji ir Aštuntoji simfonijos, C. Orffo “Carmina burana” ir “Catulli carmina”, I. Stravinskio “Psalmių simfonija” ir kt.

Kauno valstybinis choras dalyvavo “Bordo pavasario”, “Viduržiemio jūros”, Reimso, Strasbūro (Prancūzija), “Senųjų ir naujųjų kelių į Indiją” (Ispanija), Šlezvigo-Holšteino, Vidurio Europos (Vokietija), Turku (Suomija), Bergeno (Norvegija), Maspalomaso (Kanarų salos) tartautiniuose festivaliuose. Jis koncertavo su Paryžiaus, Bordo, Lenkijos, Maskvos, Sankt Peterburgo, Rusijos valstybiniu, Rusijo RTV simfoniniais orkestrais. Kauno choro koncertams dirigavo lordas Yehudi Menuhinas, Justusas Frantzas, Ivo Raičevas, Dmitrijus Kitajenko, Vladimiras Fedosejevas. Chorui plojo klausytojai Playel salėje, Paryžiaus ir Reimso katedrose (Prancūzija), E. Griego salėje (Norvegija), Santa Cecillia akademijoje (Italija). Choras yra įrašęs nemaža plokšelių.

Petras Bingelis Kauno valstybiniam chorui vadovauja nuo pat jo įsteigimo 1969 metais. 1975-1976 metais stažavosi Leipcigo konservatorijoje pas profesorius R. Reuterį ir K. Masurą.

P. Bingelis neapsiriboja vien darbu su Kauno valstybiniu choru. Jis dirigavo Lietuvos nacionaliniam simfoniniam ir Lietuvos kameriniam orkestrams, atliekant stambius vokalinius - instrumentinius kūrinius su Kauno valstybiniu choru, Odesos filharmonijos simfoniniam orkestrui ir Kauno valstybinio muzikinio teatro pastatymams.

Petras Bingelis yra Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas, Lietuvos ir pasaulio lietuvių dainų švenčių vyriausiasis dirigentas. 1994 m. Petrui Bingeliui paskirta Lietuvos nacionalinė premija, dirigentas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

Liudas Mikalauskas (g. 1985 m. spalio 11 d. Tauragėje) – Lietuvos dainininkas (bosas), Lietuvos muzikų sąjungos narys, Kauno muzikinio teatro solistas, Vytauto Didžiojo muzikos akademijos dėstytojas bei daugelio tarptautinių konkursų laureatas. 

2011 m. įgijo du Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos Magistro diplomus: atlikėjo ir pedagogo. Dainavimo mokėsi pas prof. Sabiną Martinaitytę.

Šiuo metu dirba Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, taip pat ruošia vaidmenis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, Panevėžio muzikiniame teatre, Didžiajame Poznanės S. Moniuškos operos teatre, kūrė vaidmenis Švedijoje.