Bendraukime
 

Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas

Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas 2021-12-27

2021 m. gruodžio 4 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įvyko jubiliejinis XX tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, skirtas kompozitoriaus, profesoriaus Vytauto Barkausko (1931–2020) 90-sioms gimimo metinėms.

Kaip visada, kuriam nors reiškiniui pasiekus brandą, norisi atsigręžti į jo atsiradimo pradžią ir aplinkybes, pasekti raidą ir įvertinti pasiekimus.

Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkurso ištakos – 1999 m. LMTA Kamerinio ansamblio katedros surengtas Styginių kvartetų ir kamerinių ansamblių konkursas, kompozitoriaus, ilgamečio Valstybinės konservatorijos Kompozicijos katedros vedėjo, profesoriaus Eduardo Balsio 80-mečio minėjimo LMTA proga. Tais metais konkursą pavadinome E. Balsio vardu, prisimindami kompozitoriaus kamerinę kūrybą bei jo, o ir visos Kompozicijos katedros, absolventus, gausiai kūrusius kamerinės muzikos žanre. Konkursiniu kūriniu styginių kvarteto kategorijoje skyrėme E. Balsio Styginių kvartetą. Su laiku supratome, kad konkurso aprėptis yra žymiai platesnė, kad siekiame pristatyti kuo didesnį kamerinių kūrinių autorių lauką. To pasėkoje pakito konkurso pavadinimas, geriau atspindintis jo tikslus – propaguoti Lietuvos kompozitorių kamerinę muziką, puoselėti jos atlikimą bei skatinti kamerinių ansamblių dalyvių profesinį tobulėjimą.

Pirmieji trys konkursai vyko kas antrus metus. O nuo 2003 m. studentų pageidavimu - kas labai pradžiugino! - konkursas yra rengiamas kasmet (2020 m. dėl pandemijos konkursas neįvyko). Nuo 2004 m. konkursas yra skiriamas iškilaus mus palikusio kamerinės muzikos atlikėjo, pedagogo, kompozitoriaus atminimui ar svarbių muzikos įvykių sukaktims, kurias prisimename ir paminime konkursų atidarymų bei laureatų koncertų metu, pažymėti, Taip Kamerinio ansamblio katedra pažymėjo svarbius LMTA įvykius - 80-metį ir 85-metį (2013, XIII ir 2018, XVIII konkursai), Kamerinio ansamblio katedros 40-metį (2004) bei 50-metį (2014). IV konkurso metu paminėjome Kamerinio ansamblio katedros įkūrėjo, pirmojo vedėjo, Lietuvos kvarteto nario profesoriaus Jurgio Fledžinsko (1924-1988) 80-asias gimimo metines. 2024 m. konkursas bus dedikuojamas šio iškilaus menininko ir dvasios aristokrato, nepaprastai daug nusipelniusio lietuvos kamerinės muzikos pedagogikai, 100-mečiui. Konkursas tapo proga prisiminti katedros pedagogo bei jos vedėjo profesoriaus Domo Svirskio (1917-1996; VII ir XVII konkursai) 90 ir 100 metų sukaktis, Greta įvairių ir gausių jubiliejinių renginių ir mūsų konkursas žymėjo iškilias sukaktis - jį dedikavome smuikininko Izidoriaus Vasiliūno (1906-1982, VI konkursas), kompozitorių Juliaus Juzeliūno (1916-2001, XVI konkursas) ir Eduardo Balsio (1919-1984, XIX konkursas) 100-mečiams paminėti. Kaip įprasta, informacija konkurso bukletuose ir amžininkų pasakojimais prisiminėme katedros docentą, Čiurlionio kvarteto primarijų Rimantą Šiugždinį (1947-1996, VIII konkursas) bei pažymėjome LMTA (buvusios Valsybinės konsevatorijos) profesorių ir kamerinės muzikos puoselėtojų smuikininko Aleksandro Livonto (1920-1974) ir pianistės Olgos Šteinberg (1920-2005) 90-mečius X-ajame konkurse. XI konkursą skyrėme Kamerinio ansamblio katedros vedėjui prof. Romualdui Kulikauskui (1935-2011) jo žemiškos kelionės pabaigoje. XII konkursu pasveikinome katedros pedagogą, Lietuvos valstybinio kvarteto narį, violončelininką Michailą Šenderovą (1917-1984) 95-ųjų gimimo metinių proga. XV konkursą skyrėme ilgamečio Valstybinės konsevatorijos (dabar LMTA) Atlikėjų ir muzikos teorijos fakulteto dekano, violončelininko, profesoriaus Povilo Berkavičiaus (1894-1975) atminimui.

Aktyvaus konkurso populiarinimo, LMTA dalyvavimo tarptautinėje Erasmus mainų programoje ir katedros veiklos Europos kamerinės muzikos akademijoje (ECMA) dėka 2012 m. konkursas tapo tarptautiniu. Jis tapo žinomas kaimyninėse šalyse ir XII konkurse sulaukėme dalyvių iš Latvijos. Vėliau konkurse dalyvavo ir Estijos bei Baltarusijos muzikos akademijų ansambliai. Daugelio konkursų, vykstančių LMTA Didžiojoje salėje, žiuri pirmininkė buvo LMTA Muzikos fakulteto dekanė, pianistė, profesorė Aušra Motuzienė. Plečiantis profesiniams ryšiams su užsienio akademijomis, konkursas tapo ne vien katedros pedagogų švente. Atsirado galimybė kviesti darbui vertinimo komisijose partnerinių institucijų profesorius. Konkurso žiuri yra vadovavę iškilūs kamerinės muzikos atlikėjai ir pedagogai - smuikininkas Wolfgang Klos (Vienos muzikos ir scenos menų universitetas, Austrija), pianistė Gunta Sproge (J. Vytuolio Latvijos muzikos akademija), smuikininkas Alexader Stark (Buchmann-Meta muzikos universitetas, Izraelis), smuikininkas Evan Rothstein (Guildhall muzikos ir teatro akademija, Didžioji Britanija), pianistė Liudmila Orlova (Valstybinė Baltarusijos muzikos akademija). Vertinimo komisijos sudėtyje dirbo profesoriai violončelininkas Errki Lahesmaa (Suomija), pianistai Natalia Sakkos (Estija), Marje Lohuaru (Estija), Per Lundberg (Švedija/Norvegija) bei Veronika Kopjova (Austrija), o taip pat ir šio konkurso 2008 m. laureatė smuikininkė Ieva Mallek (Vokietija). Vertinti konkursantų tradiciškai kviečiame Lietuvos kompozitorius ar muzikologus. Žiuri dirbo muzikologė Vytautė Markeliūnienė, kompozitoriai Julius Andrejevas, Rytis Mažulis, Mindaugas Urbaitis, Anatolijus Šenderovas, Arvydas Malcys, Zita Bružaitė, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Algirdas Martinaitis, Antanas Kučinskas.

Mūsų konkursas skatina Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos studijas, inspiruoja retai atliekamų kamerinių kūrinių atlikimą ir naujų kamerinės muzikos kūrinių atsiradimą. Daugelis kompozitorių konkurso organizatorių ir pedagogų prašymu pritaiko savo originalius kūrinius netradicinėms ansamblių sudėtims. Konkurse skambėjo bemaž 50-ies Lietuvos kompozitorių kūriniai – nuo M. K. Čiurlionio iki jaunųjų, neseniai baigusių LMTA, įskaitant ir išeivijos kompozitorius. Dažniausiai konkurse skamba F. Latėno, B. Kutavičiaus, St. Vainiūno, J. Juozapaičio, A. Šenderovo, O. Balakausko, Z. Bružaitės kameriniai kūriniai. Konkurso žiuri dalyvaujantys pedagogai iš užsienio aukštųjų mokyklų bei konkurse kviečiami dalyvauti užsienio aukštųjų muzikos mokyklų kameriniai ansambliai susipažįsta su Lietuvos kompozitorių muzika, o tai itin svarbu jos propagavimui ir už šalies ribų.

Taip pat konkursas pozityviai veikia LMTA kamerinių ansamblių studijų kokybę, nes skatina studentų kūrybiškumą ir konkurencingumą. Konkurso metu išryškėja perspektyvūs LMTA kameriniai ansambliai ar kamerinės muzikos atlikėjai ir pedagogai. Styginių kvarteto sudėtyje laureatais tapę fortepijoninio trio FortVio nariai Ingrida Rupaitė ir Povilas Jacunskas (II vieta, 2003, prof. ??), Baltijos gitarų kvarteto (diplomas, 2006, prof. P. Kuncos kl.) narys Saulius Lipčius, styginių kvarteto Mettis (I vieta, 2012, prof. A. Vasiliausko kl.) narys Rokas Vaitkevičius šiuo metu jau yra LMTA Kamerinio ansamblio katedros pedagogai. Taip pat šį konkursą savo sėkmingo muzikinio gyvenimo pradžia žymi ir kiti Lietuvos kameriniai ansambliai, “nesubyrėję” po studijų baigimo gal ir konkurso dėka bei dabar sėkmingai koncertuojantys - trio Claviola (I vieta, 2008, prof. J. Andrejevo kl.), duo Colore (I vieta, 2015, prof. dr. I. Baikštytės kl.), Twenty Fingers Duo (I vieta, 2016, doc. I. Rupaitės kl.), fortepijoninis trio Meta (I vieta, 2018, prof. dr. I. Baikštytės kl.).

Kadangi pirmuosiuose konkursuose siekėme laureatus apdovanoti ne tik dovanomis, bet ir piniginėmis premijomis, jo rėmėjais sutiko būti Algirdo Brazausko fondas, Vytauto Lansbergio fondas, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas, UAB Medicinos bankas, Austrijos Respublikos ambasada Lietuvoje, UAB Medita, UAB Sveikata, Kauno žydų religinė bendruomenė, UAB Palangos versmė, Kompozitoriaus Eduardo Balsio fondas, privatūs asmenys. Rėmėju ir partneriu konkurso bukletų leidyboje iki 2008 m. buvo VUL Santariškių klinikos Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras. Konkurso organizavimo rūpesčiais dalinamės su LMTA Meno centro darbuotojais – anksčiau su Ana Ablamonova, Juste Jankauskaite, dabar su Vaiva Šatkute-Maroziene ir Eriku Klincevičium. Tarp visų konkursų organizatorių buvo ir mūsų katedros koordinatorius Renatas Jankevičius.

Su laiku rėmimo sulaukiame vis mažiau, todėl pastarųjų konkursų laureatai yra apdovanojami LMTA Leidybos centro leidiniais bei viso konkurso gyvavimo laiko pastovaus rėmėjo ir partnerio - Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centro (LMIC) - dovanomis.

Džiaugiuosi, kad prieš 22 metus katedros vedėjas prof. Petras Kunca patikėjo dideliu mano noru pradėti organizuoti šį konkursą ir esu dėkinga, kad, kiek leido jo užimtumas, padėjo. Dabartinis LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėjas prof. Rimantas Armonas noriai tęsia susiklosčiusias katedros tradicijas ir kartu su prof. dr. Indrė Baikštytė perima konkurso organizavimo rūpesčius. Būdama konkurso iniciatore bei jo organizacinio komiteto pirmininke ar nare, į šį savo projektą žvelgiu ne tik reikliai, bet ir su šiluma – kaip į vaiką. Džiugu, kad jis atsirado, kad augo, išėjo į Lietuvą, į tarptautinius vandenis, nešė žinią apie Lietuvos kompozitorių kamerinę muziką. Profesionalią, įvairią, įdomią. Patrauklią tiek atlikėjams, tiek klausytojams.

Nuotraukose:

 

Iš kairės: konkurso organizatorė prof. Dalia Balsytė, vertinimo komisijos nariai: Ieva Marija Mallek (Vokietja), prof. Valentinas Gelgotas (LMTA), prof.dr. Indrė Baikštytė (LMTA, sekretorė), Alexander Stark (komisijos pirmininkas, Izraelis), kompozitorius Antanas Kučinskas, konkurso organizatorė doc. Inga Gylytė (LMTA), doc. Veronika Kopjova (Austrija).

XVIII Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas.

Iš kairės: vertinimo komisijos nariai prof. Jurgis Karnavičius, prof. Valentinas Gelgotas, prof. Liudmila Orlova (komisijos pirmininkė, Baltarusija), kompozitorius Arvydas Malcys, konkurso organizatorė prof. Dalia Balsytė, prof. Jonas Tankevičius, Kamerinio ansamblio katedros vedėjas Rimantas Armonas, kompozitorius Anatolijus Šenderovas.

2022 Sausis
P A T K Pn Š S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Perkamiausios prekės
Giuseppe Verdi. TRAVIATA (seansas)
Giuseppe Verdi
Medijų opera, spektaklis
300.00 €
2022 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
2022 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
20.00 €