PROGRAMINĖ MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas

Bendraukime
 

PROGRAMINĖ MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas

PROGRAMINĖ MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas
PROGRAMINĖ MUZIKA. Antologija. 3 CD komplektas
Autorius (iai): LMS , Eduardas Balčytis
Sudarytojas: Audronė Žigaitytė

Prekės kodas: LMSMBCD-042-044
Mokymo priemonė (CD komplektas) prie Eduardo Balčyčio muzikos vadovėlio VI klasei

MUZIKA VI KLASEI. Programinė muzika
3 (trys) CD
Kviečiame įsigyti mokymo priemonę Mp3 garso įrašų formatu >>> 

1 CD; TT 79’14 – LMSMBCD 042

Juozas Naujalis (1869–1934)
1. 
Jaunimo giesmė, ž. Maironio        2’42
Atl. Kauno valstybinis choras
Vad. Petras Bingelis

Muzika apie piemenukus

Balys Dvarionas (1904–1972)
2. 
Piemenukai (Skudučių stiliaus šokis) iš Mažosios siuitos        2’02
Atl. dainų ir šokių liaudies ansamblio “Lietuva” orkestras

3. Malūnėlis iš Mažosios siuitos       0’38
Atl. ansamblis “Kanklės”
Vad. Lina Naikelienė

4. Ėsk, karvute. Lietuvių liaudies daina        1’04
Atl. mergaičių choras “Liepaitės”
Vad. Petras Vailionis
5. 
Ėsk, karvute. Lietuvių liaudies daina, harm. J. Gruodžio   1’57
Atl. Gintarė Skerytė ir Gražina Ručytė (f-nas)

Julius Juzeliūnas (1916–2001)
6.
Antroji simfonija, II d. (pradžios fragmentas)      2’22
Atl. Leningrado radijo simfoninis orkestras
Dir. Leonidas Vigneris

Hektoras Berliozas (Hector Berlioz, 1803–1869)
7. 
Fantastinė simfonija, III d.: a) pradžia      6’00
                                               b) pabaiga
 Atl. Orchestre Lamoureux
Dir. Igoris Markevičius

Klodas Debiusi (Claude Debussy, 1862–1918)
8. 
Mažas piemenukas iš siuitos Vaikų kampelis      2’55
Atl. Simfoninis orkestras

9. Mažas piemenukas iš siuitos Vaikų kampelis      1’53
Atl. Arturas Mikelandželis (Arturo Benedetti Mikelandzelli, f-nas)

10. Klumpakojis. Lietuvių liaudies šokis 0’55
Atl. Šiaulių J. Janonio vidurinės m-klos mokiniai
Vad. Eduardas Balčytis

11. Dvibalsio solfedžio improvizacija iš kopėtėlių 1’14
Atl. Šiaulių J. Janonio vidurinės m-klos mokiniai
Vad. Eduardas Balčytis

12. Dvibalsio solfedžio improvizacija iš rankų ženklų      1’11
Atl. Šiaulių J. Janonio vidurinės m-klos mokiniai
Vad. Eduardas Balčytis

13. Oi tu strazde, strazdeli. Lietuvių liaudies daina (kanonas)  1’18
Atl. mergaičių choras “Liepaitės”
Vad. Petras Vailionis

Siuita

Kamilis Sen-Sansas (Camille Saint-Saëns, 1835–1921)
Žvėrių karnavalas. Siuita orkestrui
14. - 1. Karališkasis liūtų maršas 1’58
15. - 2. Vištos ir gaidys             0’47
16. - 3. Antilopė           0’35
17. - 4. Vėžlys    2’08
18. - 5. Dramblys          1’27
19. - 6. Kengūra 0’57
20. - 7. Akvariumas       2’02
21. - 8. Asilas (Personažas su ilgomis ausimis)      0’58
22. - 9. Gegutė   2’13
23. - 10. Paukštidė        1’21
24. - 11. Pianistai          2’46
      12. Iškasenos
25. - 13. Gulbė  2’58
26. - 14. Finalas 2’01

Atl. Londono simfoninis orkestras (The London Symphony Orchestra)
Dir. Baris Vordsvortas (Barry Wordsworth)

27. Audėjų daina. Estų liaudies daina 0’42
Atl. Šiaulių J. Janonio vidurinės m-klos mokiniai
Vad. Eduardas Balčytis

Balys Dvarionas (1904–1972)
Žiemos eskizai. Siuita fortepijonui
28. - 1. Pirmosios snaigės 2’20
29. - 2. Nuo kalniuko su rogutėm 1’29
30. - 3. Apsnigtas miškas 2’36
31. - 4. Senio Besmegenio susimąstymas 1’37
32. - 5. Čiuožykloje 2’37
33. - 6. Paukšteliai žiemą 2’14
34. - 7. Naujieji metai   3’56

Atl. Balys Dvarionas (f-nas)

Vytautas Barkauskas
Zoologijos sode. Siuita instrumentiniam ansambliui
35. - 1. Einam į zoologijos sodą            1’59
        2. Vaikų ginčas su papūga
36. - 3. Pabunda kobra  1’16 
37. - 4. Beždžionė ir veidrodukas 1’10
38. - 5. Dramblio šokis  0’51
39. - 6. Grįžtam namo   0’58

Atl. L. Survila – fleita, A. Jagminas – obojus, M. Degutis – klarnetas, 
J. Kairys – fagotas, A. Vasiliauskas – f-nas

40. Džiaugsmingų šventų Kalėdų. Anglų kalėdinė daina         2’11
Aranžuotė ir lietuviškos eilės Nijolės Jautakienės
Atl. Kauno sakralinės muzikos m-klos mergaičių ansamblis “Pastoralė”
Vad. Nijolė Jautakienė

Francas Gruberis (Franz Gruber, 1787–1863)
41. Tyli naktis            2’38
Atl. Šiaulių valstybinis kamerinis choras “Polifonija”
Vad. Sigitas Vaičiulionis

42. Oi lekia lekia. Lietuvių liaudies daina      0’57
 Atl. mergaičių choras “Liepaitės”
Vad. Petras Vailionis

43. Liaudiškas maršas          1.24
 Atl. Šiaulių J. Janonio vidurinės m-klos mokiniai
Vad. Eduardas Balčytis2 CD; TT 79’34 – LMSMBCD 043

Opera
Vytautas Klova
Opera Pilėnai (fragmentai)
1. - 
1. Uvertiūra          0’54
2. - 2. Eglės ir Mirtos duetas   1’17
3. - 3. Eglės arija        1’57
4. - 4. Ulricho atvykimas ir pilėniečių choras       1’48
5. - 5. Pasveikinimo choras     1’21
6. - 6. Ulricho ir Mirtos scena            3’02
7. - 7. Rūtenio arija     3’20
8. - 8. Ūdrio daina      3’18
9. - 9. Ūdrio ir Mirtos scena kryžiuočių stovykloje      3’18
10. - 10. Ulricho ir Mirtos scena (Mirtos nužudymas)      1’37
11. - 11. Margirio arija             4’32
12. - 12. Pilėniečių choras “Palaiminki, dieve Pykuoli”      3’40
13. - 13. Pilėniečių žūties scena            1’27
14. - 14. Pabaiga          1’41

Margiris – Jonas Stasiūnas, Eglė – Gražina Apanavičiūtė,
Mirta – Nijolė Ambrazaitytė, Ūdrys – Eduardas Kaniava,
Rūtenis – Virgilijus Noreika, Ulrichas – Vincentas Kuprys,
Lietuvos operos ir baleto teatro choras ir orkestras
Dir. Rimas Geniušas

Jurgis Gaižauskas
Opera Buratinas (fragmentai)
15. - 1. Buratino arija              2’17
16. - 2. Buratino dainelė         0’29
17. - 3. Karabaso daina          1’27
18. - 4. Malvinos dainelė        1’29
19. - 5. Karlo lopšinė              3’17
20. - 6. Kvailių minios choras 1’34
21. - 7. Baigiamoji scena        1’07
Atl. Buratinas – Edmundas Kuodis, Karabasas – Henrikas Zabulėnas,
Malvina – Elena Čiudakova, Karlas – Abdonas Lietuvninkas,
Lietuvos operos ir baleto teatro choras ir orkestras
Dir. Rimas Geniušas

Engelbertas Humperdinkas (Engelbert Humperdinck, 1854–1921)
Opera Jonukas ir Grytutė (fragmentai)
22. - 
1. Dainelė iš I veiksmo (Bruderchen, komme tanz mit mir)   3’41
23. - 2. Dainelė iš II veiksmo (Ein Manlein steht in Walde) 2’52
24. - 3. Raganos daina (Knusper, knusper Knauschen)     1’58

Atl. Miuncheno radijo orkestras, solistai, berniukų choras
(Miunchner Rundfunkorchester, Tolzer Knabenchor)
Dir. Kurtas Eichornas (Kurt Eichhorn)

Žoržas Bizė (Georges Bizet, 1838–1875)
25. Vaikų choras iš operos Karmen I veiksmo            2’31
Atl. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras ir vaikų choras
Dir. Liutauras Balčiūnas

26. Sėdžiu po langeliu. Lietuvių liaudies daina      1’31
Atl. mergaičių choras “Liepaitės”

27. Beauštanti aušrelė. Lietuvių liaudies daina      1’47
Atl. mergaičių choras “Liepaitės”

28. Kalvelis. Lietuvių liaudies šokis   1’48
Atl. Šiaulių J. Janonio vidurinės m-klos mokiniai
Vad. Eduardas Balčytis

29. Žilvitis. Lietuvių liaudies šokis     1’28
Atl. Šiaulių J. Janonio vidurinės m-klos mokiniai
Vad. Eduardas Balčytis

30. Tu mano motinėle. Lietuvių liaudies daina      1’58
Atl. mergaičių choras “Liepaitės”

Jurgis Gaižauskas
31. Jei taip būtų, bet nėra, ž. Anzelmo Matučio      2’36
Atl. kompozitoriaus šeimos nariai: Jurgis Gaižauskas, Sofija Gaižauskienė, 
vaikai: Vilija, Alvydė, Eugenijus, Jonas, Jurgis, Rūta, Saulė, Eglė, Alfredas, 
pritaria šeimos instrumentinis ansamblis

 Algimantas Bražinskas
32. Valtelėje, ž. Vytauto Barausko     2’14
Atl. Kauno 32-osios vidurinės m-klos solistės Svajonė Adomavičiūtė ir 
Milda Zenkutė
Vad. Leonas Ulevičius

Ričardas Rodžersas (Richard Rodgers)
33. Muzikos pamokos iš kino filmo Muzikos garsai      4’61
Atl. Sigutė Trimakaitė, berniukų choro “Ąžuoliukas” antrokų choras ir 
instrumentinis ansamblis
Dir. Marija Badarfaitė-Kolarova

Volfgangas Amadėjus Mocartas (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791)
34. Koncerto repeticija           3’32
Atl. Kauno 32-osios vidurinės m-klos 6–7 klasių moksleivių ansamblis
Vad. Leonas Ulevičius3 CD; TT 78’51 – LMSMBCD 044

Baletas

Eduardas Balsys (1919–1984)
Baletas Eglė žalčių karalienė (fragmentai)
1. Prologas           2’16
2. Gegutės kukavimas ir žalčių sugrįžimas                 1’53
3. Eglės rauda (Eglę išsivežant žalčiams)      3’08
4. Bangų ir undinių šokis  2’45
5. Gintaro ir perlyčių šokis           1’25
6. Kardžuvių šokis            1’28
7. Eglės ir Žilvino adagio             4’17
8. Verpimo scena  2’14
9. Klumpių avėjimo scena             1’24
10. Eglės sutikimas tėviškėje         1’28
11. Drebulytės šokis          2’05
12. Fakelų šokis (Joninės)             1’53
13 Rago signalas ir Žilvino užkapojimas 1’54
14. Eglės signalas ir raudona kraujo puta      2’05
15. Eglės rauda     2’25
16. Pabaiga          1’12

Atl. Lietuvos operos ir baleto teatro orkestras
Dir. Chaimas Potašinskas

Piotras Čaikovskis (1840–1893)
17. Neapolietiškas šokis iš baleto Gulbių ežeras            2’00
18. Mažųjų gulbių šokis iš baleto Gulbių ežeras            1’27
19. Valsas iš baleto Miegančioji gražuolė      2’12
20. Medinių kareivėlių maršas iš baleto Spragtukas            2’31
21. Gėlių valsas iš baleto Spragtukas             3’15
Atl. Simfoninis orkestras
Dir. Adrianas Leaperis (Adrian Leaper)

Aleksandras Glazunovas (1865–1936)
22. Ispanų šokis iš baleto Raimonda  2’08
Atl. orkestras “Peterhoff”
Dir. Leo Korchinas (Leo Korchin)

Aramas Chačaturianas (1903–1978)
23. Šokis su kardais iš baleto Gajanė             2’30
Atl. Hollywood Bowl Symphony Orchestra
Dir. Feliksas Slatkinas (Felix Slatkin)

24. Supkit meskit. Sūpuoklinė lietuvių liaudies daina       2’31
Atl. Švenčionių r. Adutiškio etnografinis ansamblis “Lazdiniai”
Vad. Palmira Krivickienė

25. Supkit meskit. Sūpuoklinė lietuvių liaudies daina       3’15
Atl. ansamblis “Rugiaveidė”
Vad. Daiva Urbanavičiūtė

26. Linksma diena mums nušvito. Lietuvių liaudies giesmė,      3’13
harm. Juozo Naujalio
Atl. Vilniaus arkikatedros jaunimo choras ir
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)
Vad. Violeta Savickaitė

Simfonija

Leopoldas Mocartas (Leopold Mozart, 1719–1787)
Vaikiškoji simfonija
27. 
I d. Allegro            4’50
28. II d. Menuetto       3’48
29. III d. Finale. Allegro moderato. Allegro vivace. Presto        1’43

Atl. Berlyno kamerinis orkestras
Dir. Helmutas Kochas (Helmut Koch)

Liudvigas van Bethovenas (Ludwig van Beethoven, 1770–1827)
Šeštoji “Pastoralinė” simfonija (fragmentai)
30.
II d. Scena prie upelio      1’10
31. IV d. Griaustinis. Audra   2’ 40
32. V d. Piemenukų daina ir džiaugsmingas dėkingumo jausmas 
audrai praėjus       5’36
Atl. Simfoninis orkestras
Dir. Kurtas Zanderlingas (Kurt Sanderling)

Parengė Eduardas Balčytis

 Perkamiausios prekės
M. K. Čiurlionis. Simfoninės poemos Jūra, Miške ir kantata  De Profundis
LMS
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras; diriguoja Juozas Domarkas
20.00 €
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
Audronė Žigaitytė
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
30.00 €